Överföring

Låt oss bevara dina minnen genom överföring av dina gamla filmer, bilder och ljudband.

Vi har möjlighet att överföra de flesta formaten, såsom smalfilm, VHS, DV, Hi8, diabilder och ljudkassetter.
Vi överför direkt till DVD-film, alternativt till redigerbara filer i önskat filformat.

Processen tar ca en vecka från inlämning. Kontakta oss för prisuppgifter.
Vi utför även kopiering av redan befintliga DVD-produktioner, i små och stora upplagor.